Hệ Thống Nhà Hàng Chen Trần

1. Số 11 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

3. Khu Đô Thị Thôn Bầu – Xã Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội